Nursing Point

Keep learning to improve

Nursing Point is een organisatie die professionele trainingen en bijscholingen geeft aan bevoegde verzorgenden en verpleegkundigen, op grond van de actuele Vilans protocollen en nieuwe ontwikkelingen.

Bijscholingen dragen bij aan kwaliteit en verbetering in de zorg & bekwaamheid in het handelen van verpleegtechnische vaardigheden.

Het is wettelijk verplicht om over bekwame, gekwalificeerde en professionele zorgverleners binnen een organisatie te beschikken. Het uitgangspunt van Nursing Point is om zorgverleners bij te scholen, zodat zij hun vaardigheden kunnen waarborgen en nieuwe kundigheden tot zich kunnen nemen. Daarnaast wordt er altijd gestreefd naar het vergroten van de kennis aan de hand van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Onze trainingen

Maagsonde

ACT-zwachtelen

Trachea

Stoma

Medicatie

Injecteren

Wondzorg

Katheteriseren

Bekijk scholingsaanbod

Voordelen Nursing Point:

Focus op eisen eigen organisatie

Tegemoetkoming in scholingskosten

Trainingen op locatie

Flexibiliteit in programma

V&V accreditaties mogelijk